اعضای هیات مدیره

 

 

 دکتر شهاب قاضی

عضو هیات مدیره

 

دکتر ناهید شاه آبادی

عضو هیات مدیره

 

دکتر هومن سالاری

رئیس هیات مدیره

 

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو هیات مدیره

 

 

دکترسعید جلالی هنرمند

عضو هیات مدیره

 

   

 

اعضای علی البدل هیات مدیره

دکتر رستم مرادیان

دکتر  فرهاد شاه ویسی

دکتر خدامراد مومنی

اعضای هیات مدیره

دکترعلی سلیمی

عضو هیات مدیره

 

دکتر سیروس قبادی

عضو هیات مدیره

 

دکترمهراد پاک‌نژاد

عضو هیات مدیره

 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

عضو هیات مدیره

 

 

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

نائب رئیس هیات مدیره

 

 

بازرسان هیات مدیره

 

دکتر علیرضا زبرجدی

بازرس

 

 

دکتر فردین هژبری

بازرس 

 

 

دکتر هادی حجاریان

بازرس

 

 

دکتر حمیدرضا قاسمیان

عضو علی البدل بازرس

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره

 

 

دکتر رسول قبادیان

عضو هیات مدیره

                                 

دکتر توفیق اوسطی

خزانه دار کانون صنفی

 

دکتر رضا جلیلیان

عضو هیات مدیره

 

دکتر علی‌عباس حیاتی

عضو هیات مدیره

 

دکترسلیمان خزایی

عضو هیات مدیره