اعضای هیات مدیره

 

 

 دکتر شهاب قاضی

عضو هیات مدیره

 

دکتر ناهید شاه آبادی

رئیس هیات مدیره

 

دکتر هومن سالاری

عضو هیات مدیره

 

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو هیات مدیره

 

 

دکترسعید جلالی هنرمند

عضو هیات مدیره

 

   

 

اعضای علی البدل هیات مدیره

 

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

دکتر سیروس قبادی

دکتر رستم مرادیان

دکتر  فرهاد شاه ویسی

دکتر خدامراد مومنی

 

اعضای هیات مدیره

دکترعلی سلیمی

عضو هیات مدیره

 

دکترجلیل صحرایی

عضو هیات مدیره

 

دکترمهراد پاک‌نژاد

عضو هیات مدیره

 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

نائب رییس هیات مدیره

 

 

دکتر محمد‌وحید تکوک

عضو هیات مدیره

 

 

بازرسان هیات مدیره

 

دکتر علیرضا زبرجدی

بازرس

 

 

دکتر فردین هژبری

بازرس 

 

 

دکتر مریم شرفی

بازرس

 

 

دکتر حمیدرضا قاسمیان

عضو علی البدل بازرس

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره

 

دکتر رسول قبادیان

عضو هیات مدیره

                                 

دکتر توفیق اوسطی

عضو هیات مدیره

 

دکتر رضا جلیلیان

خزانه دار

 

دکتر علی‌عباس حیاتی

عضو هیات مدیره

 

دکترسلیمان خزایی

عضو هیات مدیره