معرفی کانون صنفی

درباره کانون صنفی

 

در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ با همت هشت تن از همکاران محترم هیات علمی دانشگاه رازی، کانون صنفی اعضای هیات علمی این دانشگاه با هدف ارتقای جایگاه و شان اعضای هیات علمی، تقویت روح وحدت و هماهنگی بین اعضای هیات علمی دانشگاه و به منظور حل مشکلات صنفی و تخصصی، همکاری با مسولان وزارت متبوع و دانشگاه رازی تاسیس گردید. مرامنامه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در ۳ ماده و اساسنامه کانون در چهار فصل، ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره توسط هیات موسس تهیه و طی نامه‌های شماره ۴۳۱۷۶۳۶ مورخ 1382/08/04 و ۴۶۱۴۰۱ مورخ 1382/07/01  مدیر کل سیاسی وزارت کشور تصویب و با تاسیس کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی منوط به برخی اصلاحات اساسنامه موافقت شد. اساسنامه اصلاح شده در چهار فصل، ۳۰ ماده و ۲۶ تبصره تایید گردید. از آن زمان تاکنون، کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه پنج دوره فعالیت را به شرح ذیل سپری کرده است: 

 

نخستین مجمع کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در تاریخ ۲۴آبان ماه سال ۱۳۸۲ تشکیل و با برگزاری انتخابات اولین هیات مدیره کانون صنفی تعیین گردید. سرکار خانم دکترناهید شاه آبادی به عنوان رییس اولین دوره هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی انتخاب شدند.

 

 انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون صنفی در تاریخ 20 آذرماه 1385 انجام شد. در این دوره آقایان دکتر عبدالحمید پاپ زن و دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا ریاست هیات مدیره را برعهده داشتند.

 

 سومین دوره هیات مدیره کانون صنفی در تاریخ 03 خرداد ۱۳۸۹ آغاز بکار نمود. در این دوره آقای دکتر فرخ کفیل‌زاده ریاست هیات مدیره را بر عهده گرفتند.

 

 چهارمین دوره هیات مدیره کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ شکل گرفت و آقایان دکتر فرخ کفیل‌زاده و دکتر مهرداد نیاپرست عهده دار ریاست هیات مدیره در این دوره بودند.

 

انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون صنفی در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۶ و با حضور قریب به ۸۰ درصد از ۳۳۰ عضو کانون برگزار گردید. در این دوره نیز سرکار خانم دکتر ناهید شاه آبادی به عنوان ریاست کانون صنفی اعضای هیات علمی انتخاب شدند.

 

انتخابات دور بعد هیات مدیره در اردیبهشت ماه سال 1399 برگزار خواهد شد.