نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت مدیره

 

 

 دکتر شهاب قاضی

عضو هیات مدیره

 

دکتر ناهید شاه آبادی

رئیس هیات مدیره

 

دکتر هومن سالاری

عضو هیات مدیره

 

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو هیات مدیره

 

 

دکترسعید جلالی هنرمند

عضو هیات مدیره