نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


 

 

 دکتر شهاب قاضی

عضو هیات مدیره

 

دکتر ناهید شاه آبادی

عضو هیات مدیره

 

دکتر هومن سالاری

رئیس هیات مدیره

 

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو هیات مدیره

 

 

دکترسعید جلالی هنرمند

عضو هیات مدیره