اعضای هیات مدیره - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره


اعضای هیات مدیره و بازرسان دوره پنجم کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

دکتر شهاب قاضی

عضو هیات مدیره

دکتر ناهید شاه آبادی

رئیس هیات مدیره

دکتر هومن سالاری

عضو هیات مدیره

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو هیات مدیره

دکترسعید جلالی هنرمند

عضو هیات مدیره

دکترعلی سلیمی

عضو هیات مدیره

دکترجلیل صحرایی

عضو هیات مدیره

دکترمهراد پاک‌نژاد

عضو هیات مدیره

دکتر رمضانعلی ابوزاده

نائب رییس هیات مدیره

دکتر محمد‌وحید تکوک

عضو هیات مدیره

دکتر رسول قبادیان

عضو هیات مدیره

دکتر توفیق اوسطی

عضو هیات مدیره

دکتر رضا جلیلیان

خزانه دار

دکتر علی‌عباس حیاتی

عضو هیات مدیره

دکترسلیمان خزایی

عضو هیات مدیره

اعضای علی البدل

هیات مدیره

1- دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

2- دکتر سیروس قبادی

3- دکتر رستم مرادیان

4- دکتر  فرهاد شاه ویسی

5- دکتر خدامراد مومنی.

دکتر علیرضا زبرجدی

بازرس

دکتر فردین هژبری

بازرس  

دکتر مریم شرفی

بازرس

عضو علی البدل بازرس

دکتر حمیدرضا قاسمیان