نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات مدیره 2

اعضای هیات مدیره 2


دکترعلی سلیمی

عضو هیات مدیره

 

دکتر سیروس قبادی

عضو هیات مدیره

 

دکترمهراد پاک‌نژاد

عضو هیات مدیره

 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

عضو هیات مدیره

 

 

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

نائب رئیس هیات مدیره