نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات مدیره 2

دکترعلی سلیمی

عضو هیات مدیره

 

دکترجلیل صحرایی

عضو هیات مدیره

 

دکترمهراد پاک‌نژاد

عضو هیات مدیره

 

دکتر رمضانعلی ابوزاده

نائب رییس هیات مدیره

 

 

دکتر محمد‌وحید تکوک

عضو هیات مدیره