نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات مدیره 3

اعضای هیات مدیره 3


 

 

دکتر رسول قبادیان

عضو هیات مدیره

                                 

دکتر توفیق اوسطی

خزانه دار کانون صنفی

 

دکتر رضا جلیلیان

عضو هیات مدیره

 

دکتر علی‌عباس حیاتی

عضو هیات مدیره

 

دکترسلیمان خزایی

عضو هیات مدیره