نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات کانون صنفی

اقدامات کانون صنفی


 

شعار کانون :

«کانون طرف حقیقت است، مهم نیست چه کسی آن را می‌گوید. کانون طرف عدالت است، مهم نیست به نفع چه کسی یا علیه چه کسی است