نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی شیوه نامه ترفیعات

بررسی شیوه نامه ترفیعات


 

کانون صنفی اعضای هیات علمی در یک نشست تخصصی به بررسی شیوه نامه اعطای ترفیعات سنواتی دانشگاه رازی پرداخت و ضمن مقایسه تطبیقی آن با دستورالعمل‌های مربوطه در سایر دانشگاه‌ها، نقطه نظرات و اصلاحات خود را به مدیریت دانشگاه ارسال نمود و درخواست طرح موضوع در جلسه آتی هیات امنا و اصلاح برخی مفاد دستورالعمل مذکور را خواستار شد.