نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست نقد و بررسی

برگزاری نشست نقد و بررسی


 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری نشست نقد و بررسی عملکرد مدیران دانشگاه را در روزهای پایانی سال 1396 (دوشنبه۲۱اسفند ۱۳۹۶) عهده دار شد. نشست مذکور با استقبال اعضای هیات علمی مواجه و در یک نشست سه ساعته مطالبات اعضای هیات علمی مطرح شد.