نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین شیوه نامه انتخابی شدن ریاست دانشکده

تدوین شیوه نامه انتخابی شدن ریاست دانشکده


 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد و بررسی مفصل انتخابی شدن برخی سمت‌های اجرایی در دانشگاه، نهایتا « شیوه نامه برگزاری نظرسنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی جهت معرفی داوطلبان تصدی ریاست دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تابعه به ریاست دانشگاه» را تدوین و پس از کسب موافقت ریاست دانشگاه، اجرای آن را از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آغاز نمود.