نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین شیوه نامه انتخابی شدن ریاست دانشکده

 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد و بررسی مفصل انتخابی شدن برخی سمت‌های اجرایی در دانشگاه، نهایتا « شیوه نامه برگزاری نظرسنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه رازی جهت معرفی داوطلبان تصدی ریاست دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تابعه به ریاست دانشگاه» را تدوین و پس از کسب موافقت ریاست دانشگاه، اجرای آن را از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آغاز نمود.