جلسه مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیات علمی


جلسه مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیات علمی روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 11 لغایت 13 در محل سالن شهید شهریاری دانشکده علوم