جلسه مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیات علمی روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 11 لغایت 13 در محل سالن شهید شهریاری دانشکده علوم