نشست هیات مدیره کانون صنفی با اعضای هیات علمی دانشگاه - display-page


نشست هیات مدیره کانون صنفی با اعضای هیات علمی دانشگاه


  نشست هیات مدیره کانون صنفی با اعضای هیات علمی دانشگاه،  روز دوشنبه 20 اسفند 1397، ساعت 12-10 در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌گردد.

 

نشست هیات مدیره کانون صنفی با اعضای هیات علمی دانشگاه،  روز دوشنبه 20 اسفند 1397، ساعت 12-10 در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌گردد.