نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همراهی با تشکیل‌های صنفی

همراهی با تشکیل‌های صنفی


 

کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی با برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف به کارشناسی پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی پرداخت و با ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضمن بیان نقدهای کارشناسانه، اعتراض رسمی خود را نسبت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه اعلام نمود. در همین خصوص کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در راستای دفاع از مطالبات به حق اعضای هیات علمی، به پویش سراسری کانون‌های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور پیوست و با امضای بیانیه ذی‌ربط حضور خود را در این پویش اعلام نمود.