نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همراهی در تشکیل ستاد بحران

همراهی در تشکیل ستاد بحران


 

با همکاری ارزشمند جناب آقای دکتر نیاپرست ریاست محترم هیات مدیره دوره چهارم کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی و اعضای هیات مدیره دوره پنجم، کانون صنفی اعضای هیات علمی نقش فعال و ارزنده‌ای در ستاد بحران دانشگاه در خصوص جمع آوری و کمک رسانی به مناطق زلزله زده اعم از جمع آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی بر عهد گرفت. کانون صنفی توانست بیش از 200 میلیون تومان کمک‌های مردم خیر و همچنین همکاران دانشگاهی از دانشگاه‌های مختلف را جذب کند و در بین دانشجویان مناطق زلزله زده و پس از تایید آسیب‌ها و خسارت های وارده به آنان و خانواده هایشان (توسط حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه، خیریه امام علی (ع) و همکاری تعدادی از اعضای هیات علمی) توزیع نماید.