مرامنامه کانون صنفی

مرامنامه کانون صنفی

 

پس از دو دهه تلاش مردم ایران در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی و تحت رهبری‌های داهیانه ولایت فقیه، جامعه مدنی به عنوان یک روش مناسب جهت مشارکت مردم و پیشبرد و فرایند توسعه و حل مشکلات و معضلات اجتماعی- اقتصادی و خصوصا فرهنگی برگزیده شد. ازآن جا که جامعه مدنی، جامعه‌ای است متشکل از گروه‌های آزاد، مستقل و خودگردان که با هدف پیشبرد منافع صنفی افراد عضو تشکیل می‌شود ، جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی با درک صحیح وصریح از شرایط زمانی و ایمان و اعتقاد به نقش علم و فرهنگ در پیشبرد اهداف ملی و مذهبی، در راستای تقویت هویت و منافع صنفی و تخصصی خود، کانون اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی را بر مبنای مواد زیر تشکیل می‌دهند :

    ماده اول - اهداف کانون عبارتند از :

  • تلاش در جهت تبیین جایگاه و شأن اعضای هیأت علمی در جامعه،

  • تقویت روح وحدت و هماهنگی بین اعضای هیأت علمی جهت اولویت بندی مسائل و تلاش مشترک برای رفع معضلات صنفی و تخصصی،

  • همکاری با مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه رازی در خصوص ارائه و اجرای طرح‌های اداری، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی جهت تأمین منافع صنفی اعضای هیأت علمی،

  • همکاری تخصصی با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه برنامه‌ریزی، توسعه و شکوفایی منطقه،

  • تلاش در جهت همکاری گسترده با کلیه مراکز علمی داخل و خارج از کشور،

  • فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت بهبود وضعیت معیشتی اعضا.

     ماده دوم- کلیه اعضای کانون معتقد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند.

 

      ماده سوم - کانون تشکلی صرفاً صنفی بوده و به هیچ یک از جریانات سیاسی وتشکیلاتی وابسته نیست و از هرگونه موضع گیری خطی و جناحی اجتناب می‌نماید.